yar

yar
yar [yär]
adj.
var. of YARE (senses 1 & 2)

English World dictionary. . 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Yar — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

  • Yar — may refer to:Either of two rivers on the Isle of Wight: *Western Yar *Eastern YarYar may also refer to *River Yare, in East Anglia, England *Tasha Yar, a fictional character on Star Trek: The Next Generation *Babi Yar, a ravine in Kiev where mass …   Wikipedia

  • yar — growling sound, imitative, attested from c.1300 …   Etymology dictionary

  • yar — yar, suların açtığı uçurum I, 375; III, 34, 142, 152, 355 salya II, 81; III, 3 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • yar — bo·yar; keb·yar; wyn·yar·dia; yar; yar·age; yar·ak; yar·bor·ough; yar·dang; yar·kandi; yar·ke; yar·mouth; yar·mul·ke; yar·pha; yar·ran; yar·row; him·yar·ite; iy·yar; yar·kee; yar·mel·ke; …   English syllables

  • yar — is. <fars.> 1. Dost, yoldaş. Əkinçilər yarıyam; İgidlər sərdarıyam; Qızılın adı çıxmış; Mən ondan yuxarıyam. Ə. C.. Bir zamanlar nə sən, nə mən; Şad görmədik dostu, yarı. S. V.. Yar olmaq – yoldaş olmaq, dost olmaq, kömək olmaq. Bizə yar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • YAR — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres   Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

  • yâr — is., ri, Far. yār 1) Sevgili Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim / Yâr yâr / Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. B. R. Eyuboğlu 2) esk. Dost, tanıdık 3) esk. Yardımcı Allah tan başka yârim yoktur. Şemsettin Sami Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yarəb — <ər.> din. Ey Allah! Allahım! İlahi! (Allaha müraciət). Əsərsiz ahimə sən vergilən əsər, yarəb! Qövsi. Gecəgündüz canan deyib ağlaram; Yarəb, belə bilirmi ol yar məni? Q. Z.. Nə bəlalar gətirir başıma çeşmin, yarəb! Nə qədər var imiş əl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Yar — Original name in latin Yar Name in other language JAR, Jar, Yar, ЯР, Яр State code RU Continent/City Europe/Samara longitude 58.2458 latitude 52.1054 altitude 147 Population 7122 Date 2012 04 05 …   Cities with a population over 1000 database

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”